Borský Mikuláš - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1896)

Kaplnku sv. Jána Nepomuckého v romantizujúcom štýle na ceste do Šaštína postavila farnosť v roku 1896 na mieste staršej kaplnky. Senickému staviteľovi Pokornému za ňu vyplatili necelých 1185 zlatých. Oltár bol objednaný u sochára Václava Becka z Prostějova za 280 zlatých, do dnešnej doby sa zachoval len jeho korpus bez doplnkov. Peniaze sa väčšinou získali z milodarov.
Kaplnku v lete 1913 vymaľovali, v roku 1932 ju opravil majster Ponca, v roku 1996 Matúš Müller, oprava a náter fasády boli vykonané medzi rokmi 2003-2006.

Martin Hoferka: Duchovný život, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 280

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Peter - kríž (1901) za obcou
Borský Peter - krížiky bratrancov Hasákových
Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Židovský cintorín, Borský Mikuláš
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - Obrázok na Záhoráckej ulici
Borský Peter - U obrázka
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž (1914) v obci
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Peter - Červený kríž
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce
Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne
Kamerové systémy