Kaplnku sv. Jána Nepomuckého v romantizujúcom štýle na ceste do Šaštína postavila farnosť v roku 1896 na mieste staršej kaplnky. Senickému staviteľovi Pokornému za ňu vyplatili necelých 1185 zlatých. Oltár bol objednaný u sochára Václava Becka z Prostějova za 280 zlatých, do dnešnej doby sa zachoval len jeho korpus bez doplnkov. Peniaze sa väčšinou získali z milodarov.
Kaplnku v lete 1913 vymaľovali, v roku 1932 ju opravil majster Ponca, v roku 1996 Matúš Müller, oprava a náter fasády boli vykonané medzi rokmi 2003-2006.

Martin Hoferka: Duchovný život, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 280

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy