Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána

Kaplnka so sochou sv. Floriána bola pristavaná k bočnej fasáde starej hasičskej zbrojnice v Borskom Mikuláši. Pri početnejších prestavbách budovy v dobe socializmu kaplnku odstránili, ale po roku 1989 bola nanovopristavaná k fasáde zbrojnice (Alojz Filípek: Naši hasiči slávili 80. výročie založenia Hasičského zboru, in. Búranské zvesti 1/2004, str. 7).

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy