Borský Mikuláš - kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V rohu cintorínskej ohrady pri kostole sv. Mikuláša je postavená kaplnka z lomového kameňa. Vo výklenku pod sochou Panny Márie je ďakovná tabuľka Panne Márii (od rodiny V.), datovaná rokom 1960. Kaplnku dali postaviť Štefan Vanek s manželkou Júliou, rod. Čupovou, v roku 1958.

Martin Hoferka: Sakrálne pamiatky, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 280

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy