Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)

Nad vchodom pseudorománskej kaplnky sv. Jána Nepomuckého je osadená liatinová zakladateľská tabuľka. Podľa nej dal kaplnku postaviť v roku 1894 Mikuláš Ondrejka s manželkou Alžbetou. Za oltárny stôl osadili veľkú kamennú sochu sv. Jána, ktorú venovali obyvatelia Devína Anton a Anna Karny.
Kaplnka bola vo svojej histórii opakovane poškodená povodňovými vodami Moravy. Koncom minulého storočia bola v zlom stave. Pri oprave v roku 1994 miestnou stavebnou firmou sa vymenila zvlhnutá tehla a múry sa odizolovali od kamenných základov. Umelecké obnovovacie práce na kaplnke vykonal Vladimír Zálesňák s manželkou Oľgou. Obnovená kaplnka bola vysvätená 25. septembra 1994.
V roku 2016 bola v kaplnke obnovená pôvodná výmaľba na miestach, kde nebola úplne zničená novými omietkami a premaľbami a kde bola identifikovaná predchádzajúcim reštaurátorským výskumom. Výmaľba kaplnky je dekoratívneho a ornamentálneho charakteru, nad vchodom je jediná nástenná figurálna maľba sv. Michala Archanjela.

Zohoranom venoval sochu tuto
ANTON a ANNA KARNY z THEBNA
Postavit ju, a kaplnku ku cti sv
Jána vystavit nechali Mikulaš
Ondrejka a manželka jeho Alžbeta
Roku 1894 

 

Kronika rok 1991 až 1995, in: obeczohor.sk;
Roman Šimoník: Zohorské korzovanie na Dolnej ulici, in: Zohorský hlas 5/2017, str. 4;
Juraj Gregorek: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Zohore, in: Zohorský hlas 5/2017, str. 5, 6

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom
Kamerové systémy