Nad vchodom pseudorománskej kaplnky sv. Jána Nepomuckého je osadená liatinová zakladateľská tabuľka. Podľa nej dal kaplnku postaviť v roku 1894 Mikuláš Ondrejka s manželkou Alžbetou. Za oltárny stôl osadili veľkú kamennú sochu sv. Jána, ktorú venovali obyvatelia Devína Anton a Anna Karny.
Kaplnka bola vo svojej histórii opakovane poškodená povodňovými vodami Moravy. Koncom minulého storočia bola v zlom stave. Pri oprave v roku 1994 miestnou stavebnou firmou sa vymenila zvlhnutá tehla a múry sa odizolovali od kamenných základov. Umelecké obnovovacie práce na kaplnke vykonal Vladimír Zálesňák s manželkou Oľgou. Obnovená kaplnka bola vysvätená 25. septembra 1994.
V roku 2016 bola v kaplnke obnovená pôvodná výmaľba na miestach, kde nebola úplne zničená novými omietkami a premaľbami a kde bola identifikovaná predchádzajúcim reštaurátorským výskumom. Výmaľba kaplnky je dekoratívneho a ornamentálneho charakteru, nad vchodom je jediná nástenná figurálna maľba sv. Michala Archanjela.

Zohoranom venoval sochu tuto
ANTON a ANNA KARNY z THEBNA
Postavit ju, a kaplnku ku cti sv
Jána vystavit nechali Mikulaš
Ondrejka a manželka jeho Alžbeta
Roku 1894 

 

Kronika rok 1991 až 1995, in: obeczohor.sk;
Roman Šimoník: Zohorské korzovanie na Dolnej ulici, in: Zohorský hlas 5/2017, str. 4;
Juraj Gregorek: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Zohore, in: Zohorský hlas 5/2017, str. 5, 6

Kamerové systémy