Zohor - kaplnka sv. Izidora

V literatúre sa o dobe vzniku kaplnky sv. Izidora v Zohore objavili rozdielne údaje, ale podľa upresnenia Jozefa Pavláska, ktorý sa venuje histórii obce, bola kaplnka postavená a vysvätená v roku 1947. Pôvodná jednoduchá okrovo-červená výmaľba jej interiéru bez obrazových výjavov bola v roku 1968 prekrytá novou od maliara Arnolda Suchého. Maliar do kaplnky zhotovil oltárny obraz sv. Izidora olejomaľbou na sololite a priamou olejomaľbou na stenách stvárnil výjavy sv. Jozefa, sv. Šebastiána, sv. Daniela, sv. Ondreja a Kristovej tváre na strope. V nasledujúcich dobách sa pri premaľbe  interiéru ponechali iba figurálne výjavy. Na rozdiel od dneška bola pôvodná fasáda kaplnky modrá, na štíte priečelia sa nezachoval nápis.

Roman Šimoník: Unikátne chvíle, in: Zohorský hlas 5/2019, str. 6;
Juraj Gregorek: Kaplnka sv. Izidora z Madridu, in: Zohorský hlas 5/2019, str. 8

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom
Kamerové systémy