Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve

Za obcou pri areáli bývalého družstva stávala schátraná Božia muka s porušenou statikou. Neboli na nej žiadne výklenky. Pred zrútením ju chránili drevené prípery. Keď miestni aktivisti opravili drobné sakrálne pamiatky v obci, rozhodli sa opraviť aj Božie muky, ktoré boli v obci dve. Ťažkým orieškom pre nich bol však dezolátny stav Božej muky pri družstve a preto aj nakoniec dospeli k záveru, že pri starých Božích mukách postavia nové kaplnky a ďalšiu pri Šišolákoch. Starú Božiu muku odstránili potom, keď bola pri nej v roku 2015 posvätená nová kaplnka sv. Vendelína a Urbana.

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci
Kamerové systémy