Závod - kaplnka sv. Vendelína a sv. Urbana pri družstve

Novú kaplnku, zasvätenú sv. Vendelínovi a Urbanovi, začali stavať už v roku 2013 pri starej Božej muke pri družstve. Posvätil ju farár Peter Kudláč 24. mája 2015. Kaplnka z umelého pieskovca nesie obrázky sv. Vendelína, sv. Urbana, Božského srdca Ježišovho a Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Kaplnku postavil rezbár Milan Húšek za pomoci výtvarníka Pavla Žáka. Tabuľka vďaky na kaplnke má však početnejší zoznam mien pomocníkov a darcov.

Richard Hollý: Posviacka Božej muky k úcte sv. Vendelína a sv. Urbana, in: Svitanie - časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode 2/2015, str. 2, 3

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci
Kamerové systémy