Závod - kaplnka sv. Vendelína a sv. Urbana pri družstve

Novú kaplnku, zasvätenú sv. Vendelínovi a Urbanovi, začali stavať už v roku 2013 pri starej Božej muke pri družstve. Posvätil ju farár Peter Kudláč 24. mája 2015. Kaplnka z umelého pieskovca nesie obrázky sv. Vendelína, sv. Urbana, Božského srdca Ježišovho a Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Kaplnku postavil rezbár Milan Húšek za pomoci výtvarníka Pavla Žáka. Tabuľka vďaky na kaplnke má však početnejší zoznam mien pomocníkov a darcov.

Richard Hollý: Posviacka Božej muky k úcte sv. Vendelína a sv. Urbana, in: Svitanie - časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode 2/2015, str. 2, 3

Kamerové systémy