Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)

Kaplnka sv. Vendelína bola podľa letopočtu na priečelí postavená v roku 1926. Podľa povesti ju dala postaviť rodina Klempová z vďaky za ochránenie dobytka pred morom. Do doby postavenia dnešnej kaplnky stála na jej mieste socha sv. Vendelína na stĺpe. Príbeh o rodine Klempovej je možno už z 19. storočia a mohol by sa vzťahovať k samotnej soche.
Na priečelí kaplnky je okrem letopočtu založenia aj rok renovácie 1997. V roku 2016 dalo Ružencové bratstvo z obce kaplnku nanovo omietnuť a vymeniť dvere. Obnovenú kaplnku v októbri toho roka posvätil farár Peter Kudláč.

Peter: Patrón dobytka, in: Svitanie - Časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode 3/2010, str. 18;
Ivana: Kaplnka sv. Vendelína v novom šate, in: Svitanie 4/2016, str. 8

Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci
Kamerové systémy