Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)

Kaplnka sv. Vendelína bola podľa letopočtu na priečelí postavená v roku 1926. Podľa povesti ju dala postaviť rodina Klempová z vďaky za ochránenie dobytka pred morom. Do doby postavenia dnešnej kaplnky stála na jej mieste socha sv. Vendelína na stĺpe. Príbeh o rodine Klempovej je možno už z 19. storočia a mohol by sa vzťahovať k samotnej soche.
Na priečelí kaplnky je okrem letopočtu založenia aj rok renovácie 1997. V roku 2016 dalo Ružencové bratstvo z obce kaplnku nanovo omietnuť a vymeniť dvere. Obnovenú kaplnku v októbri toho roka posvätil farár Peter Kudláč.

Peter: Patrón dobytka, in: Svitanie - Časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode 3/2010, str. 18;
Ivana: Kaplnka sv. Vendelína v novom šate, in: Svitanie 4/2016, str. 8

Kamerové systémy