Závod - kaplnka sv. Cyrila a Metoda pri ceste na Tomky

Kaplnku sv. Cyrila a Metoda postavili v roku 2013 pri starej Božej muke pri ceste na Tomky. Podľa povesti sa tu mali zastaviť na krížnych cestách sv. Cyril a Metod. Túto tradíciu zaznamenali aj do nápisu na kamennej tabuli do výklenku (Podľa legendy na týchto krížnych cestách odpočíval Cyril a Metod pri svojej ceste Veľkou Moravou 863 - 2013). Muku vysvätil na ich sviatok 5. júla 2013 po svätej omši správca farnosti Peter Kudláč. Šťastný nápad mali zakladatelia kaplnky, keď sa rozhodli do jej početných výklenkov umiestniť keramické obrázky Krížovej cesty. Kaplnku z liateho pieskovca postavil rezbár Milan Húšek za pomoci výtvarníka Pavla Žáka. Tabuľka vďaky na kaplnke má však početnejší zoznam mien pomocníkov a darcov.

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci
Kamerové systémy