Závod - kaplnka sv. Cyrila a Metoda pri ceste na Tomky

Kaplnku sv. Cyrila a Metoda postavili v roku 2013 pri starej Božej muke pri ceste na Tomky. Podľa povesti sa tu mali zastaviť na krížnych cestách sv. Cyril a Metod. Túto tradíciu zaznamenali aj do nápisu na kamennej tabuli do výklenku (Podľa legendy na týchto krížnych cestách odpočíval Cyril a Metod pri svojej ceste Veľkou Moravou 863 - 2013). Muku vysvätil na ich sviatok 5. júla 2013 po svätej omši správca farnosti Peter Kudláč. Šťastný nápad mali zakladatelia kaplnky, keď sa rozhodli do jej početných výklenkov umiestniť keramické obrázky Krížovej cesty. Kaplnku z liateho pieskovca postavil rezbár Milan Húšek za pomoci výtvarníka Pavla Žáka. Tabuľka vďaky na kaplnke má však početnejší zoznam mien pomocníkov a darcov.

Kamerové systémy