Za obcou na rázcestí k Tomkom a Šišolákom je trojboká Božia muka. V 20. storočí ju mal postaviť (upraviť) do dnešnej podoby Ondráš Šimunovič. V skoršej dobe mal byť na jej mieste dokonca len Obrázok na drevenom stĺpe, ale prinajmenšom od konca 18. storočia je na mapách nepretržite zaznamenaná na jej mieste drobná ale významnejšia sakrálna stavba.
K Božej muke sa vzťahuje nasledujúca povesť. Vo vzdialenom Prešporku odsúdili na doživotný žalár troch zbojníkov, ktorí lúpili v okolí obce. Keď sa jeden z nich lúčil s kamarátom hrnčiarom zo Závodu, potichu mu pri tom prezradil, že zakopali pri tejto muke poklad. Hrnčiar mal šťastie a poklad vykopal.
Božiu muku pri ceste na Tomky opravili v roku 2013 a do výklenku vložili sochu šaštínskej Piety. Rok opravy je zaznamenaný vpredu dole pod letopočtom 1941, kedy sa konala asi tiež jedna z opráv. K drobným opravám prišlo aj pred rokom 2013, muka stála uprostred skupiny stromov, ktoré postupne vyrezali, posledné tam stáli ešte v roku 2007.

Peter Vrablec: História Závodu vo svetle prameňov a spomienok, in: obeczavod.sk;
Božia muka a zbojníci, in: Svitanie, časopis farnosti Sv. Michala Archanjela v Závode 3/2005

Kamerové systémy