Vysoká pri Morave - kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v obci bola postavená okolo roka 1740, zachovala sa v nej staršia socha sv. Jána. Pri prestavbe farského kostola v rokoch 1891-1892 sa pri kaplnke slúžili náhradné omše. Koncom 20. storočia sa o ňu staral Róbert Šteffek († 2005). Pri renovácii kaplnky v rokoch 2017-2018 vyrezali morušu, ktorej korene už vyše dve desaťročia narúšali jej statiku. Obnovenú kaplnku požehnal biskup Jozef Haľko 6. mája 2018. Na fotografii je pôvodnejšia menšia socha sv. Jána. Pri spomínanej obnove ju nahradili novou v životnej veľkosti, ktorú si môžete pozrieť na blogu Daniely Augustky.

Vysoká pri Morave - Od praveku po dnešok, 1996, str. 108;
Eva Luptáčiková: Radostné udalosti v našej farnosti, in: Vysočan 2/2018, str. 17

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora
Kamerové systémy