Kaplnka sv. Anny sa nachádza vo VO Záhorie pri lesnej ceste z Rohožníka do Obory. Nasledujúce údaje publikovala Ľ. Kotesová. Pôvodne stávala na tomto mieste len socha sv. Anny na podstavci. Mohli ju tam umiestniť majitelia horárne, ktorá tu preukázateľne jestvovala už na prelome 17. a 18. storočia. V roku 1933 dal objekt upraviť rechtor J. Šimko do podoby kaplnky s výklenkom pre sochu a odvtedy sa táto drobná sakrálna stavba nazýva kaplnkou sv. Anny. V 80-tych rokoch minulého storočia bola soška ukradnutá a nahradená obrázkom svätice. V roku 2013 kaplnku opravil Vladimír Štefek.

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397 – 1997, Bratislava 1997, str. 69

Kamerové systémy