VO Záhorie - kaplnka sv. Anny

Kaplnka sv. Anny sa nachádza vo VO Záhorie pri lesnej ceste z Rohožníka do Obory. Nasledujúce údaje publikovala Ľ. Kotesová. Pôvodne stávala na tomto mieste len socha sv. Anny na podstavci. Mohli ju tam umiestniť majitelia horárne, ktorá tu preukázateľne jestvovala už na prelome 17. a 18. storočia. V roku 1933 dal objekt upraviť rechtor J. Šimko do podoby kaplnky s výklenkom pre sochu a odvtedy sa táto drobná sakrálna stavba nazýva kaplnkou sv. Anny. V 80-tych rokoch minulého storočia bola soška ukradnutá a nahradená obrázkom svätice. V roku 2013 kaplnku opravil Vladimír Štefek.

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397 – 1997, Bratislava 1997, str. 69

VO Záhorie - krížik v Zajačej seči
VO Záhorie - kríž pri Malackách
VO Záhorie - Cigánkov kríž
VO Záhorie - Karatníkov krížik
VO Záhorie - Škápikov kríž
VO Záhorie - Panna Mária v Zajačej seči
VO Záhorie - mariánsky Obrázok v Nivkách
VO Záhorie - Ježiš Kristus v Nivkách
VO Záhorie - Šišolákov krížik
VO Záhorie - Obrázok pri Mikulášove
VO Záhorie - kríž (1932, 2017)
VO Záhorie - Jurčov kríž
VO Záhorie - kríž pri Veľkých Levároch
VO Záhorie - Búzkov krížik
VO Záhorie - Obrázok pri Rudave
VO Záhorie - Červený kríž
VO Záhorie - Biely kríž (1934, 2008)
VO Záhorie - kríž pri Nadrlenisku
Kamerové systémy