Suchohrad - Božia muka v obci

V obci na Novej ulici je Božia muka s obrázkami Panny Márie a Ježiša Krista.
V časti Karlov Dvor stávala iná Božia muka, postavená krátko po 1. svetovej vojne. V 50-tych rokoch minulého storočia bola poškodená a odstránená. Majiteľ Karlovho Dvora gróf Pálffy prijal a usadil na majeri ako revírnika Viktora Zirina s rodinou. Muku dala postaviť a vysvätiť rodina Zirinovcov z vďačnosti za usídlenie a návrat Viktora Zirina z 1. svetovej vojny pod päťstoročnými dubmi a vložili do nej sochu sv. Terezy.

Božie muky, in: Encyklopédia Suchohradu (František Višváder a kol.), Suchohrad 2011, str. 21, 22

Suchohrad - Celenská Panna Mária II.
Suchohrad - zvonica
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký (zaniknuté)
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký v obci
Suchohrad - sv. Florián (1905)
Suchohrad - Trón milosti (1715)
Suchohrad - Celenská Panna Mária (1839)
Suchohrad - kríž (1985) pri kostole
Suchohrad - kríž (1921) na okraji obce
Kamerové systémy