Kaplnka Svätého kríža má na svojom priečelí letopočet 1890. Je možné, že je to nakoniec len doba výraznej prestavby staršej kaplnky Svätého kríža, ktorá sa spomína v kanonickej vizitačnej zápisnici z roka 1782. Kaplnka rovnako ako dnešná stála pri ceste na Zohor. Staršiu kaplnku dal postaviť miestny obyvateľ Ján Korger v neurčenom čase a obdaril ju vinohradom, ktorého výnos slúžil na jej údržbu. Známy je poznatok, že J. Korger spísal v roku 1752 testament, ktorým obdaroval stupavskú farnosť.
V roku 2009 bola kaplnka na náklady farnosti opravená. V jej interiéri je oltárny stôl a nad ním kríž s plastikou Krista.

Milan Greguš: Kaplnka Sv. Kríža v Stupave, 9. 4. 2010, in: pourart.pourart.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy