Stupava - kaplnka sv. Vendelína

Kaplnka nad staršou sochou sv. Vendelína bola postavená v závere 19. storočia. Asi samostatne stojaca socha sv. Vendelína je na mieste zaznamenaná počas 2. vojenského mapovania, existovala už v 1. polovici 19. storočia. V roku 1952 hrozil kaplnke zánik, mala ustúpiť obchodu s potravinami. Večer pred dňom zborenia kaplnky však zomrel na infarkt murár Juraj Ščasný, poverený jej demoláciou. Keďže potom sa už nenašiel žiadny odvážlivec, ktorý by prácu vykonal, kaplnka zostala stáť na svojom mieste. V roku 2008 bola opravená. Pri tej príležitosti do nej osadili novú drevenú sochu sv. Vendelína namiesto pôvodnejšej kamennej. Po obnove ju posvätili 5. októbra 2008.

Milan Greguš: Námestie Slovenského národného povstania, in: ročenka Stupava 2008, str. 19, 20

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy