Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)

Kaplnku sv. Urbana na pútnickej ceste do Marianky dal za 100 zlatých postaviť stupavský farár Matej Uzeroczy v roku 1705 z vlastných prostriedkov. Pre kaplnku zložil aj fundáciu na jej údržbu a slúženie omší vo sviatok sv. Urbana. Na kaplnke sa nezachoval donorský latinský nápis s chronogramom, jeho znenie je však známe z kanonickej vizitačnej zápisnice z roku 1782.

HonoreM Dei haeC sanCto Vrbano
Matthaeo Donante ParoCho CVrata

 

Po opravách v minulosti kaplnka zmenila svoj výzor. Známe sú opravy, ktoré sa vykonali v novej dobe. V roku 1951 opravil krov Valent Bubnič. V roku 1957 osadili namiesto drevených dverí železné mreže. V rokoch 1967-8 ju nanovo omietli. V roku 2013 Mástsky potravinový spolok nechal vykonať generálnu obnovu kaplnky reštaurátorskými postupmi do pôvodného stavu, spojenú s úpravami terénu. Z kaplnky odstránili cementový poter podlahy a na dlažbe ponechali nasucho kladené kamene, pod oltárnym stolom pritom objavili výklenok Božieho hrobu. Na bočných stenách odstránili druhotnú výmurovku z pôvodných vstupov. Na pôvodnej kaplnke neboli žiadne mreže, ale z dôvodu ochrany interiéru boli pri obnove inštalované. Zreštaurovanú kaplnku posvätil stupavský dekan Felix Mikula 17. augusta 2013.

Milan Greguš: Kňaz a mecén Matej Žigmund Uzeroczy, in: ročenka Stupava 2010-2011, str. 65;
Milan Greguš: Obnova kaplnky sv. Urbana, in: ročenka Stupava 2012-2013, str. 97, 98

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stupava - kríž pri kaplnke sv. Barbory
Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)
Mást - sv. Róchus
Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)
Stupava - Najsvätejšia Trojica
Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)
Mást - lurdská jaskyňa
Stupava - kaplnka sv. Vendelína
Stupava - Pieta (2009)
Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)
Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)
Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)
Mást - sv. Jozef Pestún (1928)
Mást - Ježiš Kristus (1928)
Mást - sv. Anna (1724)
Mást - Panna Mária (1928)
Stupava - kaplnka vo vinohradoch
Stupava - Božia muka pri kaštieli
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare
Stupava - kaplnka so sochou na Mariánskej ulici
Stupava - krížik Márie Súkeníkovej
Mást - Božia muka na Devínskej ceste
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne
Stupava - Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Stupava - kríž (1892) na Malackej ceste
Stupava - kríž za transformátorovou stanicou
Stupava - kríž pri fare
Stupava - kríž na novom cintoríne
Stupava - kríž na Mariánskej ceste
Stupava - kríž na borinskej ceste
Stupava - kríž pred cintorínom
Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne
Stupava - misijný kríž (2002)
Stupava - misijný kríž (1949)
Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste
Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici
Stupava - kríž (1908) na malackej ceste
Stupava - kríž na malackej ceste
Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste
Stupava - kríž (1811) pri kostole
Stupava - kríž na starom cintoríne
Mást - kríž pri kostole
Mást - kríž na Devínskej ceste
Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne
Mást - kríž (1904) na cintoríne
Mást - kríž (1873) v obci
Mást - kríž (1869) za obcou
Mást - kríž (1836) v obci
Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici
Kamerové systémy