Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)

Kaplnku sv. Urbana na pútnickej ceste do Marianky dal za 100 zlatých postaviť stupavský farár Matej Uzeroczy v roku 1705 z vlastných prostriedkov. Pre kaplnku zložil aj fundáciu na jej údržbu a slúženie omší vo sviatok sv. Urbana. Na kaplnke sa nezachoval donorský latinský nápis s chronogramom, jeho znenie je však známe z kanonickej vizitačnej zápisnice z roku 1782.

HonoreM Dei haeC sanCto Vrbano
Matthaeo Donante ParoCho CVrata

 

Po opravách v minulosti kaplnka zmenila svoj výzor. Známe sú opravy, ktoré sa vykonali v novej dobe. V roku 1951 opravil krov Valent Bubnič. V roku 1957 osadili namiesto drevených dverí železné mreže. V rokoch 1967-8 ju nanovo omietli. V roku 2013 Mástsky potravinový spolok nechal vykonať generálnu obnovu kaplnky reštaurátorskými postupmi do pôvodného stavu, spojenú s úpravami terénu. Z kaplnky odstránili cementový poter podlahy a na dlažbe ponechali nasucho kladené kamene, pod oltárnym stolom pritom objavili výklenok Božieho hrobu. Na bočných stenách odstránili druhotnú výmurovku z pôvodných vstupov. Na pôvodnej kaplnke neboli žiadne mreže, ale z dôvodu ochrany interiéru boli pri obnove inštalované. Zreštaurovanú kaplnku posvätil stupavský dekan Felix Mikula 17. augusta 2013.

Milan Greguš: Kňaz a mecén Matej Žigmund Uzeroczy, in: ročenka Stupava 2010-2011, str. 65;
Milan Greguš: Obnova kaplnky sv. Urbana, in: ročenka Stupava 2012-2013, str. 97, 98

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy