Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)

Kaplnku sv. Barbory v stupavskom chotári dal postaviť za sto zlatých stupavský farár Matej Uzeroczy v roku 1708. Kaplnku opatril aj fundáciou a v spomenutom roku ju aj sám konsekroval. Z kanonického vizitačného zápisu z roku 1782 je známe znenie chronogramu zakladateľa, ktorý sa na štíte kaplnky do dnešných dní už nezachoval.

Pro Morte habenDa SanCta aC VItae fIne pIo
e Manat aeDes haeC sanCta Barbarae VIrgInI
Matthaeo Donante ParoCho ereCta VIator tIbI
Pro Me foeDo peCCatore ora qVItransIbIs.

 

M. Uzeroczy dal kaplnku postaviť pravdepodobne namiesto staršej schátranej kaplnky sv. Barbory, o ktorej je v stupavských kronikách záznam, že existovala už v roku 1262. Podľa máp kaplnka pôvodne stála asi 500 metrov západnejšie ako dnes. Na terajšie miesto bola preložená pri alebo po výstavbe cesty na Zohor v 2. polovici 19. storočia. Pri tejto prestavbe pravdepodobne aj prišla o predpokladaný barokový vzhľad.
V 2. polovici 20. storočia kaplnka schátrala a bol z nej ukradnutý všetok mobiliár. V roku 2003 dala farnosť kaplnku opraviť. Po obnove bola 29. júna 2003 posvätená. V interiéri kaplnky je socha sv. Barbory a nad oltárny stôl pri spomenutej obnove zavesili nový obraz sv. Barbory od maliara Eduarda Kalického.

Milan Greguš: Námestie Slovenského národného povstania, in: ročenka Stupava 2010-2011, str. 63, 64;
M. Barut: Kaplnka sv. Barbory za Stupavou, in: Podpajštúnske zvesti 5/2011, str. 7

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stupava - kríž pri kaplnke sv. Barbory
Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)
Mást - sv. Róchus
Stupava - Najsvätejšia Trojica
Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)
Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)
Mást - lurdská jaskyňa
Stupava - kaplnka sv. Vendelína
Stupava - Pieta (2009)
Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)
Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)
Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)
Mást - sv. Jozef Pestún (1928)
Mást - Ježiš Kristus (1928)
Mást - sv. Anna (1724)
Mást - Panna Mária (1928)
Stupava - kaplnka vo vinohradoch
Stupava - Božia muka pri kaštieli
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare
Stupava - kaplnka so sochou na Mariánskej ulici
Stupava - krížik Márie Súkeníkovej
Mást - Božia muka na Devínskej ceste
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne
Stupava - Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Stupava - kríž (1892) na Malackej ceste
Stupava - kríž za transformátorovou stanicou
Stupava - kríž pri fare
Stupava - kríž na novom cintoríne
Stupava - kríž na Mariánskej ceste
Stupava - kríž na borinskej ceste
Stupava - kríž pred cintorínom
Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne
Stupava - misijný kríž (2002)
Stupava - misijný kríž (1949)
Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste
Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici
Stupava - kríž (1908) na malackej ceste
Stupava - kríž na malackej ceste
Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste
Stupava - kríž (1811) pri kostole
Stupava - kríž na starom cintoríne
Mást - kríž pri kostole
Mást - kríž na Devínskej ceste
Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne
Mást - kríž (1904) na cintoríne
Mást - kríž (1873) v obci
Mást - kríž (1869) za obcou
Mást - kríž (1836) v obci
Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici
Kamerové systémy