Na pútnickej ceste do Marianky je murovaná stavba na spôsob Božej muky. Nad ňou je socha ženskej postavy so zalomenými rukami. Socha z rovnakej doby v rovnakom sochárskom prevedení pred kostolom vo Vysokej pri Morave je považovaná za Pannu Máriu. Mohlo by ísť o sv. Evu mučenicu, ale sú mi neznáme súvislosti nápisu pod jej nohami (EVA UNSER / FÜRSPRECHERIN. / BITTE GOTT FÜR UNS / ARME SUNDER. / D. U. D. T. H. / 1751). Ak socha nebola na kaplnke-pilieri umiestnená dodatočne, mohli by sme uvedený letopočet 1751 považovať za čas vzniku kaplnky. Dnes je už súčasťou uličnej zástavby, ale ešte v 30-tych rokoch minulého storočia bola mimo intravilánu mesta. V hornej polovici kaplnky sú dnes prázdne niky aspoň z troch strán. Pod nohami sochy je aj strohý záznam z doby renovácie, za ktorou stála osoba s iniciálami I. P. v roku 1909.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy