Stupava - kaplnka so sochou na Mariánskej ulici

Na pútnickej ceste do Marianky je murovaná stavba na spôsob Božej muky. Nad ňou je socha ženskej postavy so zalomenými rukami. Socha z rovnakej doby v rovnakom sochárskom prevedení pred kostolom vo Vysokej pri Morave je považovaná za Pannu Máriu. Mohlo by ísť o sv. Evu mučenicu, ale sú mi neznáme súvislosti nápisu pod jej nohami (EVA UNSER / FÜRSPRECHERIN. / BITTE GOTT FÜR UNS / ARME SUNDER. / D. U. D. T. H. / 1751). Ak socha nebola na kaplnke-pilieri umiestnená dodatočne, mohli by sme uvedený letopočet 1751 považovať za čas vzniku kaplnky. Dnes je už súčasťou uličnej zástavby, ale ešte v 30-tych rokoch minulého storočia bola mimo intravilánu mesta. V hornej polovici kaplnky sú dnes prázdne niky aspoň z troch strán. Pod nohami sochy je aj strohý záznam z doby renovácie, za ktorou stála osoba s iniciálami I. P. v roku 1909.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stupava - kríž pri kaplnke sv. Barbory
Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)
Mást - sv. Róchus
Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)
Stupava - Najsvätejšia Trojica
Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)
Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)
Mást - lurdská jaskyňa
Stupava - kaplnka sv. Vendelína
Stupava - Pieta (2009)
Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)
Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)
Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)
Mást - sv. Jozef Pestún (1928)
Mást - Ježiš Kristus (1928)
Mást - sv. Anna (1724)
Mást - Panna Mária (1928)
Stupava - kaplnka vo vinohradoch
Stupava - Božia muka pri kaštieli
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare
Stupava - krížik Márie Súkeníkovej
Mást - Božia muka na Devínskej ceste
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne
Stupava - Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Stupava - kríž (1892) na Malackej ceste
Stupava - kríž za transformátorovou stanicou
Stupava - kríž pri fare
Stupava - kríž na novom cintoríne
Stupava - kríž na Mariánskej ceste
Stupava - kríž na borinskej ceste
Stupava - kríž pred cintorínom
Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne
Stupava - misijný kríž (2002)
Stupava - misijný kríž (1949)
Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste
Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici
Stupava - kríž (1908) na malackej ceste
Stupava - kríž na malackej ceste
Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste
Stupava - kríž (1811) pri kostole
Stupava - kríž na starom cintoríne
Mást - kríž pri kostole
Mást - kríž na Devínskej ceste
Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne
Mást - kríž (1904) na cintoríne
Mást - kríž (1873) v obci
Mást - kríž (1869) za obcou
Mást - kríž (1836) v obci
Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici
Kamerové systémy