Stupava - Božia muka pri kaštieli

Pred parkom stupavského kaštieľa od hlavnej ulice je Božia muka, ktorej dominujúcim architektonickým prvkom je štít. Dnes je plochý bez výtvarných doplnkov, ale nemuselo tomu byť vždy tak. V čelnej zasklenej nike je drobná soška Panny Márie.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy