Trojboká Božia muka sa nachádza na pútnickej ceste do Marianky. Je pri kaplnke sv. Urbana, ktorú v roku 2013 zrekonštruovali do pôvodnej podoby z roku 1705. Popri nej bola opravená aj Božia muka.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy