Pri lesnom chodníku z Marianky do Borinky v chotári mesta Stupavy je trojboká Božia muka s kamenným krížikom. Na čelnej stene má tri niky zvisle nad sebou. Ešte nedávno bola v zanedbanom stave a niky boli prázdne. V roku 2012 bola muka zreštaurovaná občianskym združením Okrášľovací spolok Stupavy a rodinou Tomáša Turanského.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy