Studienka - Chválanská kaplnka

Podľa ústnej tradície dal kaplnku na kraji obce na ceste ku mlynskej usadlosti Chvály postaviť majiteľ mlyna Andrej Chvála v roku 1717. Povesť hovorí, že peniaze na ňu získal z pokladu, ktorého miesto mu prezradil v Lozorne na smrť odsúdený zbojník. Kaplnka je zasvätená Umučeniu Pána, podľa diecéznych schematizmov bola postavená v roku 1650. Je tak možné, že mlynár Chvála postavil kaplnku novú na mieste staršej schátranej. Kaplnka mala byť v dávnejších časoch drevená, nie je známe, kedy nadobudla murovanú podobu. V jej interiéri sú novodobejšími nátermi prekryté pôvodnejšie vápenné nástenné figurálne maľby. V súčasnosti je v nej osadený malý oltár so sochou sediaceho Krista s tŕňovou korunou.
Kaplnka s pozemkom sú vo vlastníctve obce. V roku 2013 sa započala obnova kaplnky na náklady obce s pomocou OZ Dedičstvo otcov obce Studienka, ktoré zorganizovalo verejnú zbierku. V roku 2017 bola kaplnka opatrená novou strešnou krytinou. V nasledujúcom čase bola jej fasáda obnovená do pôvodnejšej modrobielej farebnosti.

Kaplnka Umučenia - Chválanská kaplnka v obci Studienka, in: prikladnaobnova.sk;
Marian Vojtko: Studienka - Hasprunka, in: mariasoft.sk

Studienka - Obrázok na ceste do Levár
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Studienka - kríž (1898) v obci
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Kalvária (1833, 1988)

Kamerové systémy