Podľa ústnej tradície dal kaplnku na kraji obce na ceste ku mlynskej usadlosti Chvály postaviť majiteľ mlyna Andrej Chvála v roku 1717. Povesť hovorí, že peniaze na ňu získal z pokladu, ktorého miesto mu prezradil v Lozorne na smrť odsúdený zbojník. Kaplnka je zasvätená Umučeniu Pána, podľa diecéznych schematizmov bola postavená v roku 1650. Je tak možné, že mlynár Chvála postavil kaplnku novú na mieste staršej schátranej. Kaplnka mala byť v dávnejších časoch drevená, nie je známe, kedy nadobudla murovanú podobu. V jej interiéri sú novodobejšími nátermi prekryté pôvodnejšie vápenné nástenné figurálne maľby. V súčasnosti je v nej osadený malý oltár so sochou sediaceho Krista s tŕňovou korunou.
Kaplnka s pozemkom sú vo vlastníctve obce. V roku 2013 sa započala obnova kaplnky na náklady obce s pomocou OZ Dedičstvo otcov obce Studienka, ktoré zorganizovalo verejnú zbierku. V roku 2017 bola kaplnka opatrená novou strešnou krytinou. V nasledujúcom čase bola jej fasáda obnovená do pôvodnejšej modrobielej farebnosti.

Kaplnka Umučenia - Chválanská kaplnka v obci Studienka, in: prikladnaobnova.sk;
Marian Vojtko: Studienka - Hasprunka, in: mariasoft.sk

Kamerové systémy