Božia muka v obci za plotom záhrady rodinného domu mohla byť postavená na pamäť moru okolo roka 1820, vtedy ešte za obcou pri ceste do Plaveckého Podhradia. Naposledy ju nechal opraviť v roku 2011 Ivan Dulanský, majiteľ pozemku.
Iná Božia muka stávala za cintorínom na mieste bývalého cholerového cintorína. Zanikla v 2. polovici minulého storočia.

Ivan Dulanský: Sološnické božie muky, in: Záhorie 4/2011, str. 20

Kamerové systémy