Novodobá Božia muka z roku 2003 v tvare piliera so soškou Panny Márie je na turistickom chodníku pri vstupe do zalesnenej časti pod Malou Vápennou (Malým Roštúnom). V spodnej časti je vyrytý zakladateľský nápis v tvare R.O. / 2003 / T.
Rovnaká muka v chotári obce je na turistickom chodníku do Sklenej huty a ďalšie dve v Plaveckom Podhradí.

Kamerové systémy