Novodobá Božia muka z roku 2003 je v Malých Karpatoch na turistickom chodníku do Sklenej huty. Je na mieste, ktoré sa volá Pri Obrázku a Obrázok je tu aj v súčasnosti na železnej konštrukcii. v spodnej časti muky je vyrytý zakladateľský nápis v tvare R.O. / 2003 / J.
Rovnaká Božia muka je v chotári obce na turistickom chodníku k Malej Vápennej a ďalšie dve v Plaveckom podhradí.

Kamerové systémy