Rohožník - kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého

Na Ulici Pri potoku je socha sv. Jána Nepomuckého v prístrešku, ktorý možno považovať za malú kaplnku. Sochu sv. Jána z pálenej hliny datuje Ľ. Kotesová na začiatok 18. storočia. Socha stávala na podstavci pri starom obecnom úrade, bola obrátená ku kostolu. (Budova obecného úradu stávala v osi ulice medzi zvonicou a kostolom, ale často bývala poškodzovaná vodou a koncom 50-tych rokov minulého storočia ju asanovali.) Keď začiatkom 20. storočia zriadili v budove dnešnej pošty nový obecný úrad, sochu premiestnili k nemu, ale postavili pre ňu spomenutú kaplnku. V roku 2009 bol pre sochu vystavaný nový prístrešok.

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397 – 1997, Bratislava 1997, str. 66

Kamerové systémy