Rohožník - Božia muka na ceste do Sološnice

Božia muka za obcou pri ceste do Sološnice bola pri rekonštrukcii cesty o kus presunutá. História jej vzniku nie je známa. Po oprave zostala na nej kamenná tabuľka s nápisom: KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ OPRAVENÉ ROKU 1981.
V monografii obce sa spomína ľudová tradícia vzťahujúca sa k jej počiatku, ďalšia povesť k jej existencii a spomína sa aj v súvislosti s požiarom obce v roku 1866.

  • Dcéra bohatého sedliaka porodila slobodná. Sedliak sa s takou potupou v rodine vysporiadal tak, že dieťa aj s dcérou zaživa zamuroval a keď obaja zomreli, dal postaviť pomník, spomínanú Božiu muku, za spásu a očistenie svojho rodu.
  • Richtár obce sa raz neskoro v noci vracal z vajarských pivníc, kde často chodieval piť víno a hrávať karty. Pri Božej muke ho ale zastavila žena v čiernom, ktorá mu nakázala, aby ju odniesol až do Hasprunky (Studienky). Richtár sa tak zľakol jej zjavu, že zaniesol ženu až na kraj Hasprunky do tretieho domu a vrátil sa domov. V tú noc v dome v Hasprunke zomrel človek a keď sa to rarbocký (rohožnický) richtár dozvedel, pochopil koho to na svojich pleciach niesol a odvtedy nepil a nehral karty.
  • V roku 1866 vypukol v obci rozsiahly požiar a vyhorel rad domov od kostola až po zvonicu. Úmyselne ho založil nespokojný žobrák, ktorého našli na druhý deň mŕtveho pri Božej muke. Ľudia hovorili, že trest Boží ho neminul.

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397 – 1997, Bratislava 1997, str. 46, 69, 70

Rohožník - Štefekov kríž
Rohožník - kaplnka sv. Urbana
Rohožník - lurdská jaskyňa
Rohožník - kaplnka sv. Rozálie
Rohožník - zvonica
Rohožník - kaplnka so sochou Piety Pri potoku
Rohožník - Božia muka na Riadku
Rohožník - Najsvätejšia Trojica (1905)
Rohožník - sv. Vendelín
Rohožník - Ecce homo
Rohožník - sv. Florián (1897)
Rohožník - sv. Helena (1895)
Rohožník - misijný kríž 1998
Rohožník - kríž 1928 pri kostole
Rohožník - kríž (1920, pomník padlých)
Rohožník - kríž 1863 v obci
Rohožník - kríž 1801 v obci
Kamerové systémy