Po roku 1831 bola postavená morová kaplnka za obcou na mieste, kde pochovali 55 obetí cholery. Je možné, že išlo len o znovupostavenie kaplnky. Malú významnejšiu sakrálnu stavbu zaznamenalo v tomto priestore aj 1. vojenské mapovanie monarchie v 2. polovici 18. storočia. Koncom 80-tych rokov minulého storočia bolo skultivované bezprostredné okolie kaplnky, opravili jej exteriér a do interiéru zhotovili nový oltár.

Vojtech Zajíček: Cirkevné stavby v obci, in: Štvrtčan 4/2011, str. 6

Kamerové systémy