Plavecký Štvrtok - kaplnka sv. Rócha a Rozálie

Po roku 1831 bola postavená morová kaplnka za obcou na mieste, kde pochovali 55 obetí cholery. Je možné, že išlo len o znovupostavenie kaplnky. Malú významnejšiu sakrálnu stavbu zaznamenalo v tomto priestore aj 1. vojenské mapovanie monarchie v 2. polovici 18. storočia. Koncom 80-tych rokov minulého storočia bolo skultivované bezprostredné okolie kaplnky, opravili jej exteriér a do interiéru zhotovili nový oltár.

Vojtech Zajíček: Cirkevné stavby v obci, in: Štvrtčan 4/2011, str. 6

Plavecký Štvrtok - kríž pri Valchovni
Plavecký Štvrtok - Obrázok pri kostole
Plavecký Štvrtok - Božia muka v obci
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Kozanke
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Malackej ceste
Plavecký Štvrtok - kríž pri Olšovom majeri
Plavecký Štvrtok - kríž pri kostole
Plavecký Štvrtok - kríž (2009) za obcou
Plavecký Štvrtok - misijný kríž (1944)
Plavecký Štvrtok - kríž na cintoríne
Plavecký Štvrtok - kríž (1831) v chotári
Plavecký Štvrtok - sv. Ján Nepomucký (1898)
Plavecký Štvrtok - Najsvätejšia Trojica (1908)
Kamerové systémy