Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Malackej ceste

Malá kaplnka z roku 1877, venovaná Panne Márii, je za obcou na malej pieskovej dune pri ceste do Malaciek. V zasklenom výklenku je socha mariazellskej Madony. Na kamennej tabuľke je nápis jej zakladateľov. Podľa neho donormi kaplnky boli Jozef Galla s manželkou Katarínou a Pavel (pravdepodobne Galla) s manželkou Máriou. Krížik pred menom Márie v nápise naznačuje, že v tej dobe bola už po smrti.
V roku 2009 sakrálnu stavbu opravil Ľubomír Filípek z obce. Pomocníkom mu bol František Dankovič a reštaurátorskú prácu vykonala Gabriela Gubrická z Malaciek. V nedávnom období sa kaplnka stala terčom opakovaných vandalských útokov. Na jar 2016 rozbili drevenú ohrádku a aj samotná kaplnka bola obitá. Po iniciatíve pani Čechovej, ktorá sa o kaplnku starala v poslednej dobe, bola kaplnka v lete toho roka opravená a pre lepší prístup k nej sa zhotovili schody. Na oprave sa podieľali Ľuboš Šupina, Jozef Ort-Šnep a Pavol Zeman.

Zdravas Kralovno
Matko milosti, a Matko
milosrdenstvi!
Tebe sa utíkáme,
v tebe nádej skladame,
primluvaj sa za nás!
Ku cti a chvále Božy
a Pany Marie založily
Galla Jozef
a manželka Katerina,
tež Pavel
a † manželka Maria
1887

 

(čka): Prisnila sa mu Panenka Mária, in: Štvrtčan 4/2009, str. 5;
Jana B.: Pomník Panny Márie v novom šate, in: Štvrtčan 3/2016, str. 10

Plavecký Štvrtok - kaplnka sv. Rócha a Rozálie
Plavecký Štvrtok - kríž pri Valchovni
Plavecký Štvrtok - Obrázok pri kostole
Plavecký Štvrtok - Božia muka v obci
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Kozanke
Plavecký Štvrtok - kríž pri Olšovom majeri
Plavecký Štvrtok - kríž pri kostole
Plavecký Štvrtok - kríž (2009) za obcou
Plavecký Štvrtok - misijný kríž (1944)
Plavecký Štvrtok - kríž na cintoríne
Plavecký Štvrtok - kríž (1831) v chotári
Plavecký Štvrtok - sv. Ján Nepomucký (1898)
Plavecký Štvrtok - Najsvätejšia Trojica (1908)
Kamerové systémy