Kúsok od cesty z Malaciek do Stupavy pri Tančibockom potoku je drobná stavbička, pravdepodobne kaplnka. Je v bývalom chotári Plaveckého Štvrtka. V súčasnosti je poznačená zubom času, čomu sa nedá čudovať, pretože miesto býva často zaplavované a dnes tomu už značnou mierou prispeli aj bobry svojimi hrádzami. Pár metrov vedľa stojí kríž z roku 1831. Kríž aj kaplnka by mohli súvisieť s existenciou mlyna, ktorý tu niekedy stával. Na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska je tu zakreslený súbor stavieb s menom Kozanka.

Kamerové systémy