Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Kozanke

Kúsok od cesty z Malaciek do Stupavy pri Tančibockom potoku je drobná stavbička, pravdepodobne kaplnka. Je v bývalom chotári Plaveckého Štvrtka. V súčasnosti je poznačená zubom času, čomu sa nedá čudovať, pretože miesto býva často zaplavované a dnes tomu už značnou mierou prispeli aj bobry svojimi hrádzami. Pár metrov vedľa stojí kríž z roku 1831. Kríž aj kaplnka by mohli súvisieť s existenciou mlyna, ktorý tu niekedy stával. Na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska je tu zakreslený súbor stavieb s menom Kozanka.

Plavecký Štvrtok - kaplnka sv. Rócha a Rozálie
Plavecký Štvrtok - kríž pri Valchovni
Plavecký Štvrtok - Obrázok pri kostole
Plavecký Štvrtok - Božia muka v obci
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Malackej ceste
Plavecký Štvrtok - kríž pri Olšovom majeri
Plavecký Štvrtok - kríž pri kostole
Plavecký Štvrtok - kríž (2009) za obcou
Plavecký Štvrtok - misijný kríž (1944)
Plavecký Štvrtok - kríž na cintoríne
Plavecký Štvrtok - kríž (1831) v chotári
Plavecký Štvrtok - sv. Ján Nepomucký (1898)
Plavecký Štvrtok - Najsvätejšia Trojica (1908)

Kamerové systémy