Plavecký Štvrtok - Božia muka v obci

Božia muka oproti budove materskej školy má niekoľko nehlbokých výklenkov, ktoré sú dnes prázdne. Do horného je vložený obraz Panny Márie. Sakrálna stavba bola postavená niekedy v 19. storočí, vtedy za posledným domom v dedine. V roku 2005 bola opravená z iniciatívy občanov obce Viktora Krajčíra, Antona Čonku a Jána Krajčíra (Kajka).

Vojtech Zajíček: Cirkevné stavby v obci, in: Štvrtčan 4/2011, str. 5

Plavecký Štvrtok - kaplnka sv. Rócha a Rozálie
Plavecký Štvrtok - kríž pri Valchovni
Plavecký Štvrtok - Obrázok pri kostole
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Kozanke
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Malackej ceste
Plavecký Štvrtok - kríž pri Olšovom majeri
Plavecký Štvrtok - kríž pri kostole
Plavecký Štvrtok - kríž (2009) za obcou
Plavecký Štvrtok - misijný kríž (1944)
Plavecký Štvrtok - kríž na cintoríne
Plavecký Štvrtok - kríž (1831) v chotári
Plavecký Štvrtok - sv. Ján Nepomucký (1898)
Plavecký Štvrtok - Najsvätejšia Trojica (1908)
Kamerové systémy