Plavecký Mikuláš - Obrázok na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - kríž (2016) na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Krížová cesta
Obrázok - Plavecký Mikuláš, pod Deravou skalou
Plavecký Mikuláš - Božia muka pri Mon Repos
Plavecký Mikuláš - kríž (1758) pod cintorínom
Plavecký Mikuláš - liatinový kríž (1985) pri družstve
Plavecký Mikuláš - misijný kríž
Plavecký Mikuláš - kríž (1899) v chotári
Plavecký Mikuláš - kríž (1877) v obci
Plavecký Mikuláš - kríž (1852) na cintoríne
Plavecký Mikuláš - kríž pred kostolom sv. Floriána
Plavecký Mikuláš - kríž (1850) za obcou
Plavecký Mikuláš - Ježiš Kristus s krížom (1947) v obci

Kamerové systémy