Plavecké Podhradie - kaplnka pri hasičskej zbrojnici

Malá kaplnka pred požiarnou zbrojnicou je z roku 1877. Dala ju postaviť Mária Šajdíková. V nike je soška Panny Márie Pomocnice. Na muke a aj na nosnom kubuse sú plochy predurčené pre nápisové tabuľky, ktoré sa nedochovali.

Antónia Ilenčíková: Dedičstvo otcov - sakrálne stavby v Plaveckom Podhradí, in: 6/2009, str. 16

Plavecké Podhradie - kríž na Klokoči
Plavecké Podhradie - železný kríž v chotári
Plavecké Podhradie - kríž na cintoríne
Plavecké Podhradie - liatinový kríž nad obcou
Plavecké Podhradie - misijný kríž (1995)
Plavecké Podhradie - kríž (1947) v obci
Plavecké Podhradie - kríž (1888) pred kostolom
Plavecké Podhradie - sv. Ján Nepomucký
Plavecké Podhradie - sv. Anna (2014)
Plavecké podhradie - Božia muka na Uhliskách
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Vápennou
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Pohanskou
Plavecké Podhradie - kríž (1946) v lese
Kamerové systémy