Plavecké Podhradie - kaplnka pri hasičskej zbrojnici

Malá kaplnka pred požiarnou zbrojnicou je z roku 1877. Dala ju postaviť Mária Šajdíková. V nike je soška Panny Márie Pomocnice. Na muke a aj na nosnom kubuse sú plochy predurčené pre nápisové tabuľky, ktoré sa nedochovali.

Antónia Ilenčíková: Dedičstvo otcov - sakrálne stavby v Plaveckom Podhradí, in: 6/2009, str. 16

Kamerové systémy