Plavecké Podhradie - Božia muka pod Vápennou

Novodobá Božia muka v podobe úzkeho piliera so soškou Panny Márie bola postavená v roku 2003 na turistickom chodníku na Vápennú (Roštún) na rázcestí ku Čertovým prstom. V spodnej časti muky bol zakladateľský nápis v tvare R.O. / 2003 / I. Dnes sa muka na tomto mieste už nenachádza. Okolnosti jej odstránenia sú nám neznáme. V okolí sú ďalšie tri rovnaké Božie muky zhotovené v uvedenom roku. Jedna je v chotári obce a ďalšie dve v chotári Sološnice.

Plavecké Podhradie - kríž na Klokoči
Plavecké Podhradie - železný kríž v chotári
Plavecké Podhradie - kríž na cintoríne
Plavecké Podhradie - liatinový kríž nad obcou
Plavecké Podhradie - misijný kríž (1995)
Plavecké Podhradie - kríž (1947) v obci
Plavecké Podhradie - kríž (1888) pred kostolom
Plavecké Podhradie - sv. Ján Nepomucký
Plavecké Podhradie - sv. Anna (2014)
Plavecké podhradie - Božia muka na Uhliskách
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Pohanskou
Plavecké Podhradie - kríž (1946) v lese
Kamerové systémy