Za obcou pri ceste do Bratislavy  za cholerovým cintorínom je Božia muka. Miesto pri nej bolo vyhradené pre pochovávanie obetí morových epidémií asi už od 16. storočia. Drobná sakrálna stavba, možno Božia muka, je na tom mieste zakreslená už na mape 1. vojenského mapovania Rakúska a Uhorska. Existovala by teda už v 2. polovici 18. storočia.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy