Mást - Božia muka na Devínskej ceste

Za obcou pri ceste do Devínskej Novej Vsi je Božia muka. Nachádza sa až na mape 3. vojenského mapovania Rakúska a Uhorska. Podľa toho by mohla byť postavená v polovici 19. storočia.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy