Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony

Na prístupovej ceste od Záhorskej Bystrice je vysoký (7 m) murovaný pilier, na ktorom je socha mariatálskej madony. Pilier svojou masívnosťou pripomína Božiu muku, ale na rozdiel od nej nemá žiadne niky a tak jeho účelom bolo pravdepodobne od počiatku niesť spomenutú sochu. V roku 2005 bol pilier aj so sochou reštaurovaný Petrom Sojkom. Priestor okolo sakrálnej stavby bol v nasledovnom období revitalizovaný do podoby Námestia Tálenskej Panny Márie.

Kamerové systémy