Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony

Na prístupovej ceste od Záhorskej Bystrice je vysoký (7 m) murovaný pilier, na ktorom je socha mariatálskej madony. Pilier svojou masívnosťou pripomína Božiu muku, ale na rozdiel od nej nemá žiadne niky a tak jeho účelom bolo pravdepodobne od počiatku niesť spomenutú sochu. V roku 2005 bol pilier aj so sochou reštaurovaný Petrom Sojkom. Priestor okolo sakrálnej stavby bol v nasledovnom období revitalizovaný do podoby Námestia Tálenskej Panny Márie.

Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)
Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)
Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - mariánske kaplnky
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - lurdská jaskyňa
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kostole
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Marianka - kríž (1856) v chotári
Kamerové systémy