Marianka - kaplnka sv. Floriána

Zo zbierky obyvateľov Marianky bola kaplnka sv. Floriána opravená v októbri 2002. Tabuľku z doby obnovy osadili na jej fasádu. K histórii kaplnky sme nenašli v dostupnej literatúre žiadne údaje. Niekde sa uvádza suchý údaj, že bola postavená v roku 1700. V katalógu patrocínií je však datovaná len orientačne do 19. storočia.

Viliam Judák, Štefan Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 161

Kamerové systémy