Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese

Marianka bola v nepríliš dávnom období aj banským miestom, kde sa ťažila predovšetkým bridlica. Spolok Permon Marianka, propagátor baníckej tradície v obci, postavil v časti Panský les malú kaplnku zasvätenú sv. Barbore, patrónke baníkov. Potrebných vyše tisíc € vyzbierali členovia spolku v období od decembra 2009 do konca marca nasledujúceho roka. Kaplnku, od výrobcu zhotovenú stavebnicovým spôsobom, postavili na betónový základ. Práce na jej osadení zrealizovali Štefan Pavlík, Marián Pavlovič, Ivan Paška, Jozef Kráľ, Ján Sand a Milan Murko ml. za desať dní. Kaplnku 20. novembra 2010 slávnostne odhalili a požehnal ju kaplán Marek Vedrna. V jej nike je drevená socha sv. Barbory a pod ňou tabuľka zakladateľov.

KAPLNKA SV. BARBORY
postavená na mieste slávnej šifrovej jamy
z rokov 1859 – 1916

Spolok Permon Marianka a obyvatelia obce Marianka
Anno Domini 2010

 

Ján Sand: Cestovný ruch a propagácia, in: Mariatál 2/2011, str. 6;
Odhalenie a požehnanie kaplnky sv. Barbory, in: marianka.eu

Kamerové systémy