Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese

Marianka bola v nepríliš dávnom období aj banským miestom, kde sa ťažila predovšetkým bridlica. Spolok Permon Marianka, propagátor baníckej tradície v obci, postavil v časti Panský les malú kaplnku zasvätenú sv. Barbore, patrónke baníkov. Potrebných vyše tisíc € vyzbierali členovia spolku v období od decembra 2009 do konca marca nasledujúceho roka. Kaplnku, od výrobcu zhotovenú stavebnicovým spôsobom, postavili na betónový základ. Práce na jej osadení zrealizovali Štefan Pavlík, Marián Pavlovič, Ivan Paška, Jozef Kráľ, Ján Sand a Milan Murko ml. za desať dní. Kaplnku 20. novembra 2010 slávnostne odhalili a požehnal ju kaplán Marek Vedrna. V jej nike je drevená socha sv. Barbory a pod ňou tabuľka zakladateľov.

KAPLNKA SV. BARBORY
postavená na mieste slávnej šifrovej jamy
z rokov 1859 – 1916

Spolok Permon Marianka a obyvatelia obce Marianka
Anno Domini 2010

 

Ján Sand: Cestovný ruch a propagácia, in: Mariatál 2/2011, str. 6;
Odhalenie a požehnanie kaplnky sv. Barbory, in: marianka.eu

Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)
Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)
Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - mariánske kaplnky
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - lurdská jaskyňa
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kostole
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Marianka - kríž (1856) v chotári
Kamerové systémy