Malé Leváre - kaplnka Panny Márie

Podľa rôznych kronikárskych záznamov kaplnku za dedinou pri ceste do Gajár postavili po morových epidémiách v 1. polovici 18. storočia buď vdova Mária Černáková ku cti morových svätých sv. Rócha, Rozálie a Šebastiána alebo rodina Hujsa. Neskôr kaplnku zasvätili Panne Márii.
Kaplnka je riadne zakreslená až na mape 3. vojenského mapovania (2. polovica 19. storočia). Na mape 1. vojenského mapovania (2. polovica 18. storočia) je zaznačená trochu nejasne a počas 2. mapovania nebola zaznačená vôbec. Podľa katalógu patrocínií (Viliam Judák, Štefan Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 78) je kaplnka z roku 1720.

Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 199-200

Kamerové systémy