Malacky - kaplnka sv. Antona Paduánskeho pri Froncovom mlyne

Malá kaplnka so sochou sv. Antona Paduánskeho sa sa nachádzala pri ceste do Veľkých Levár na hranici chotárov. Spomína sa v zápisnici kanonickej vizitácie z roku 1783. V dobe socializmu bola premiestnená do Malaciek, do dvora bývalého Froncovho mlyna. V jej výklenku sa dochovala do dnešných čias poškodená socha svätca. Na mapách je pôvodné miesto sakrálnej stavby označované ako Sv. Anton.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 79

Kamerové systémy