Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)

Kaplnku sv. Anny s historizujúcou fasádou na Stupavskej ceste dali postaviť podľa tabuľky na kaplnke Pavel a Anna Malý v roku 1880. Boli to manželia, v literatúre sa Anna spomína ako vdova a postavenie kaplnky sa udáva rokom 1881. Zakladatelia kaplnky pre jej údržbu zložili základinu 50 zlatých. Do kaplnky bola presunutá drevená plastika sv. Anny z roku 1717 zo zaniknutej kaplnky tohože mena, ktorá bola pristavaná ku kláštornému kostolu a v roku 1867 prestavaná na zemepánsku hrobku. V kaplnke je aj drevená socha Panny Márie, obe sochy boli v 90-rokoch minulého storočia v zlom stave, okrem nich je v interiéri aj novší obraz sv. Petra a Pavla.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 82;
Vladimír Šíp: Pamiatky, in: Malacky - Kapitoly z dejín mesta II., Malacky 1996, str. 76-77;
Pavol Hallon: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách, Skalica 2001, str. 32

Kamerové systémy