Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)

Kaplnku sv. Anny s historizujúcou fasádou na Stupavskej ceste dali postaviť podľa tabuľky na kaplnke Pavel a Anna Malý v roku 1880. Boli to manželia, v literatúre sa Anna spomína ako vdova a postavenie kaplnky sa udáva rokom 1881. Zakladatelia kaplnky pre jej údržbu zložili základinu 50 zlatých. Do kaplnky bola presunutá drevená plastika sv. Anny z roku 1717 zo zaniknutej kaplnky tohože mena, ktorá bola pristavaná ku kláštornému kostolu a v roku 1867 prestavaná na zemepánsku hrobku. V kaplnke je aj drevená socha Panny Márie, obe sochy boli v 90-rokoch minulého storočia v zlom stave, okrem nich je v interiéri aj novší obraz sv. Petra a Pavla.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 82;
Vladimír Šíp: Pamiatky, in: Malacky - Kapitoly z dejín mesta II., Malacky 1996, str. 76-77;
Pavol Hallon: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách, Skalica 2001, str. 32

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy