Malacky - Božia muka na Rádku

Božia muka na Rádku sa nachádza v prieluke domov na začiatku ulice Duklianskych hrdinov. Spomína sa v kanonických vizitáciach farnosti v rokoch 1783 a 1851. Hallon uviedol, že ju dali postaviť Ignác Helmara a Ján Nepomuk Waisen, za menom Waisen pritom dal otáznik. Mala základinu 8 zlatých.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 80

Kamerové systémy