Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste

Pôvodne za mestom pri ceste do Jablonového stála trojboká Božia muka, spomínaná v kanonickej vizitácii farnosti z roku 1783. V. Šíp spomenul v prípade tejto muky ľudovú tradíciu, podľa ktorej mohla byť postavená na pamäť moru. V roku 1991 bola opravená.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 79;
Vladimír Šíp: Pamiatky, in: V. Šíp, J. V. Trebišovský: Malacky – kapitoly z dejín mesta II, Malacky 1996, str. 77

Kamerové systémy