Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste

Pôvodne za mestom pri ceste do Jablonového stála trojboká Božia muka, spomínaná v kanonickej vizitácii farnosti z roku 1783. V. Šíp spomenul v prípade tejto muky ľudovú tradíciu, podľa ktorej mohla byť postavená na pamäť moru. V roku 1991 bola opravená.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 79;
Vladimír Šíp: Pamiatky, in: V. Šíp, J. V. Trebišovský: Malacky – kapitoly z dejín mesta II, Malacky 1996, str. 77

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy