Lozorno - kaplnka sv. Vendelína (1875)

Pri kaplnke sv. Vendelína sme pôvodne uviedli rok vzniku 1729, ktorý sa objavil v literatúre (Ján Dubovský: Cirkevný život a pamiatky, in: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 166, Viliam Judák, Štefan Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 223).
Po upozornení čitateľa sa však prikláňame k názoru, že to je s najväčšou pravdepodobnosťou mylný údaj. Kaplnka sa ani neobjavila na mapách 1. a 2., ale až 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Korešponduje to s údajom kanonickej vizitácie z roku 1912, podľa ktorej bola postavená v roku 1875 na náklady Františka Lukáča. Podľa spomenutého vizitačného záznamu bola v neutešenom stave. Jej opravy sa vykonali v rokoch 1920, 1937 a 1947. V rokoch 2009-2010 sa vykonala generálna obnova kaplnky na náklady rodín z jej susedstva. V roku 2022 dala obec zrenovovať fasádu aj okolie kaplnky.

Ján Dubovský: Cirkevný život a pamiatky, in: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 163;
Vladimír Sabo: Kaplnka sv. Vendelína, in: lozorno.fara.sk

Lozorno - kríž na Košarisku
Lozorno - Obrázok pri sv. Floriánovi
Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898)
Lozorno - sv. Florián
Lozorno - Najsvätejšia Trojica (1909)
Lozorno - kaplnka so zvoničkou pri Novom mlyne
Lozorno - Božia muka v chotári
Lozorno - Božia muka pri cintoríne
Lozorno - drevený kríž na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž pri Novom mlyne
Lozorno - kríž (2005) pri ceste na Košarisko
Lozorno - kríž za kostolom
Lozorno - kríž (2006) pri priehrade
Lozorno - kríž (1975) v obci
Lozorno - kríž (1963) na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž (1959) v chotári
Lozorno - misijný kríž
Lozorno - kríž (1916) v chotári
Lozorno - kríž (1912) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1897) pred kostolom
Lozorno - kríž (1895) v chotári
Lozorno - Szýllabov kríž (1880)
Lozorno - kríž (1880, 2010) v chotári
Lozorno - kríž (1831) na cintoríne
Lozorno - kríž (1811) pri cintoríne
Lozorno - dvojkríž (2000) na Skalke

Kamerové systémy