Pri kaplnke sv. Vendelína sme pôvodne uviedli rok vzniku 1729, ktorý sa objavil v literatúre (Ján Dubovský: Cirkevný život a pamiatky, in: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 166, Viliam Judák, Štefan Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 223).
Po upozornení čitateľa sa však prikláňame k názoru, že to je s najväčšou pravdepodobnosťou mylný údaj. Kaplnka sa ani neobjavila na mapách 1. a 2., ale až 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Korešponduje to s údajom kanonickej vizitácie z roku 1912, podľa ktorej bola postavená v roku 1875 na náklady Františka Lukáča. Podľa spomenutého vizitačného záznamu bola v neutešenom stave. Jej opravy sa vykonali v rokoch 1920, 1937 a 1947. V rokoch 2009-2010 sa vykonala generálna obnova kaplnky na náklady rodín z jej susedstva. V roku 2022 dala obec zrenovovať fasádu aj okolie kaplnky.

Ján Dubovský: Cirkevný život a pamiatky, in: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 163;
Vladimír Sabo: Kaplnka sv. Vendelína, in: lozorno.fara.sk

Kamerové systémy