Lozorno - Božia muka v chotári

Božia muka sa nachádza v chotári obce na križovatke ciest do Zohora, Malaciek a Stupavy. Kedy a prečo bola postavená, dnes nie je známe. Pred rokom 2000 vykonal jej opravu pán Hurbanič z Lozorna so synom. Ďalšia už väčšia oprava sa uskutočnila v roku 2017 po iniciatíve Romana Šimoníka, ktorý aj koordinoval celý tento projekt. Muka bola komplexne renovovaná, vrátane statického narovnania. Vršok muky bol opatrený novým historizujúcim kovaným krížikom. Po obnove ju požehnal 3. septembra 2017 zohorský farár Miroslav Komorný za účasti veriacich zo Zohora a Lozorna.

Roman Šimoník: Opravená Božia muka, in: Zohorský hlas 5/2017, str. 8

Lozorno - kríž na Košarisku
Lozorno - kaplnka sv. Vendelína (1875)
Lozorno - Obrázok pri sv. Floriánovi
Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898)
Lozorno - sv. Florián
Lozorno - Najsvätejšia Trojica (1909)
Lozorno - kaplnka so zvoničkou pri Novom mlyne
Lozorno - Božia muka pri cintoríne
Lozorno - drevený kríž na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž pri Novom mlyne
Lozorno - kríž (2005) pri ceste na Košarisko
Lozorno - kríž za kostolom
Lozorno - kríž (2006) pri priehrade
Lozorno - kríž (1975) v obci
Lozorno - kríž (1963) na ceste do Malaciek
Lozorno - kríž (1959) v chotári
Lozorno - misijný kríž
Lozorno - kríž (1916) v chotári
Lozorno - kríž (1912) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1900) pri cintoríne
Lozorno - kríž (1897) pred kostolom
Lozorno - kríž (1895) v chotári
Lozorno - Szýllabov kríž (1880)
Lozorno - kríž (1880, 2010) v chotári
Lozorno - kríž (1831) na cintoríne
Lozorno - kríž (1811) pri cintoríne
Lozorno - dvojkríž (2000) na Skalke
Kamerové systémy