Lozorno - Božia muka v chotári

Božia muka sa nachádza v chotári obce na križovatke ciest do Zohora, Malaciek a Stupavy. Kedy a prečo bola postavená, dnes nie je známe. Pred rokom 2000 vykonal jej opravu pán Hurbanič z Lozorna so synom. Ďalšia už väčšia oprava sa uskutočnila v roku 2017 po iniciatíve Romana Šimoníka, ktorý aj koordinoval celý tento projekt. Muka bola komplexne renovovaná, vrátane statického narovnania. Vršok muky bol opatrený novým historizujúcim kovaným krížikom. Po obnove ju požehnal 3. septembra 2017 zohorský farár Miroslav Komorný za účasti veriacich zo Zohora a Lozorna.

Roman Šimoník: Opravená Božia muka, in: Zohorský hlas 5/2017, str. 8

Kamerové systémy