Láb - kaplnka sv. Vendelína (1755)

Kaplnku sv. Vendelína dala postaviť obec v roku 1755 a na jej údržbu venovala základinu 50 zlatých. Kaplnka bola v tom čase mimo intravilánu obce. Bol v nej obraz sv. Vendelína a v jej vežičke malý zvon. V 30-tych rokoch 19. storočia sa na kaplnke vykonala oprava v hodnote 30 zlatých. V roku 1924 dala obec do kaplnky osadiť 41 kg ťažký zvon od firmy Richarda Herolda z Chomutova. V rokoch 2009-2010 sa vykonala komplexná oprava interiéru a exteriéru kaplnky.

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 80, 94, 97

Láb - lurdská jaskyňa
Láb - Božia muka za obcou
Láb - misijný kríž
Láb - kríž (1884) v obci
Láb - sv. Ján Nepomucký (1732)
Láb - kríž (1853) v chotári
Láb - sv. Florián (1743)
Láb - kríž (1833) v chotári
Láb - Najsvätejšia Trojica (1905)
Láb - kríž (1832) na cintoríne
Láb - kríž (1822) v chotári
Láb - kríž (1810) v obci
Láb - kríž (1743) pri kostole
Kamerové systémy